Peter Svidler

© Eugene Vadim epanchitsev/TASS

TASS, December 13. Peter Svidler with the black pieces defeated Vladimir Fedoseyev in the party of the 10th round of the Russian championship on chess which passes in St.-Petersburg.

Alexander Ryazantsev with the black pieces defeated Sanan Syugirov, Vladimir Malakhov white – Sergey Volkov. Draws were of the party: Ernesto Inarkiev – Evgeny Tomashevsky, Maxim Matlakov – Evgeny Romanov, Nikita Vitiugov – Dubov Daniil.

Before the last round six points from Svidler, Fedoseeva, Malakhov and Vitiugov.

In the women’s tournament Aleksandra goryachkina white pieces defeated Evgenia Ovod, Anastasia Bodnaruk and white Kaslinskoy Alina, Oksana Gritsaeva black – Valentina Gunin. Draws were the party of Natalia Pogonina – Polina Shuvalova, Olga Girya – Ekaterina Kovalevskaya, Alisa Galliamova – Marina Nechaeva. First place with 6.5 points divide Pogonina and Goryachkin .

The Superfinal of the championship of Russia will end on December 14.